top of page

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi

Güncelleme tarihi: 17 Mar 2021


Bana bir şey anlatırsan unuturum . Öğretirsen hatırlarım. Ama beni işe dahil edersen öğrenirim.

"Benjamin Franklin"


Bir çocuğun sevgi ve güven ortamında yetiştiği, aldığı değerlerle, davranış ve becerilerle şekillendiği kısaca hayata hazırlandığı iki önemli ortamı vardır; aile ve okul ortamı..Her iki ortam da çocuğun eğitimi için çok önemlidir. Her ebeveyn çocuğunun sorumluluk alabilmesini,, hayatta başarılı olarak kendi ayakları üzerinde durmasını ve mutlu olmasını ister. Tüm mücadele bunun içindir. Evde çocuğunu iyi gözlemleyen, yeteneklerini iyi bilen bilinçli yönlendirebilen ebeveynler, okul ortamında ise; öğrencisini aynı şekilde takip edip okul-aile iş birliğini sağlayabilen ve geliştirebilen öğretmenler, çocuklar üzerinde yaşam boyu silinmeyen izler bırakırlar. Okul öncesinden başlayarak yaşamın her kademesinde eğitimin artık bir parçası olan, bireyin daha sağlıklı düşünmesini sağlayarak başarılı bir yaşam bilincini veren Yaratıcı Drama da eğitimdeki önemli yerini alarak her alanında ve her kademsinde etkili olmuştur.


Eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyele


rinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:


· Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

· Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

· Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

· İletişim becerileri geliştirme

· Moral değerleri geliştirme

· Kendini tanıma

· Problem çözme becerilerini geliştirme

· Dil becerilerini geliştirme

· Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

· Hayal gücünü geliştirme

· Dinleme becerilerini geliştirme

· Olayları değerlendirme yeteneği kaz


andırma

· İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

· Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

· Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir


Çocuğun farkındalık kazanarak, duyarlılığının ve empati yeteneğinin gelişmesi eğitim ve öğretimde etkili bir araçtır. Sağlıklı toplumlar için sağlıklı aileler, sağlıklı aileler için de sağlıklı bireyler yetiştirilmelidir.Eğitimde Drama çalışmaları ile demokratik davranışlarda bulunan, konular arasında bağlantı kurabilen, bağımsız düşünebilen, hoşgörülü, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre drama eğitimi alan çocukların başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu ve kendilerini daha net ifade edebildikleri kanıtlanmıştır.


Özel Rehberim Koleji” Yaratıcı Drama çalışmalarını eğitimin içine alarak her bir öğrencinin sosyal ve akademik başarı seviyesini artırmayı hedeflemiştir.


Nice daha sağlıklı ve mutlu nesiller için…


YARATICI DRAMA EĞİTMENİ


ŞEBNEM YILDIRIM

804 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page