top of page

Özel Rehberim Kolejinde Bu hafta: #tasarrufhaftasıTasarruf, insanın sahip olduğu kaynakları dikkatli ve en verimli şekilde kullanması durumudur. Su, gıda, enerji kaynakları, ormanlar gibi insanlığın yaşamını devam ettirmesini sağlayan kaynakların, yine insanlar tarafından büyük bir hızla ve bilinçsizce tüketilmesi dünya üzerindeki yaşamı ve dünyanın geleceğini tehdit etmektedir.

Birleşmiş Milletler Çevre Raporunda yayınlanan israf verileri ürkütücü boyutlardadır. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda Endeksi Raporunda göre Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram gıda çöpe atılmaktadır. Ülke genelinde her yıl çöpe atılan gıda miktarı 26 milyon tondur. Türkiye bu verilerle dünyada en fazla gıda israfı yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde her gün 4.3 milyon ekmek israf edilmekte, alınan her üç ekmekten biri çöpe atılmaktadır. Dünya genelinde 800 milyon kişi açlıkla, 1,2 milyar kişi susuzlukla boğuşurken kaynaklarımızı bilinçsizce tüketmemiz hem gıda dağılımındaki adaletsizliği artırmakta hem de ülkemizin ve dünyanın geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yapılan araştırmalar ülkemizdeki kıyafet ve alışveriş israfının da dünya ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalara göre ülkemizde her iki yılda bir cep telefonları değiştirilmekte, kağıt ve ofis malzemesi israfı ile ülkemiz daha fazla dışa bağımlı hale getirmektedir.

Bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmanın en önemli yolu tasarruf bilincine sahip olmak ve çevremizdeki insanlara da bu bilinci kazandırmaya çalışmaktır. Yeterli miktarda su, gıda, enerji kaynakları olmayan bir gelecek kaostan başka birşey değildir. Tasarruf bilinci ile bu kaosu önlemek her bireyin kendi elinde ve iradesindedir. Bir kişinin günde bir defa diş fırçalarken veya başka bir sebeple gereksiz yere suyu bir dakika açık tutması yılda sekiz ton temiz su israfına sebep olmaktadır.Bu durum, sadece bir bireyin basit bir ihmalinin bile ne derece korkunç bir israfa sebep olduğunu gösterir.

Bir ton kağıt için en az yirmi ağacın kesilmesi gerekir. Oysa sadece bir ağaç bir yılda 18 kişinin nefes almasına yetecek kadar, yani 120 kilogram oksijen üretmekte ve 24 kilograma kadar karbon emmektedir. Tasarrufa dikkat etmeden, bilinçsizce kullanılan ve çöpe atılan kağıtlar, kağıt havlular, peçeteler, tuvalet kağıtları ile daha fazla ağacın kesilmesine sebep olmakta ve aslında kendi geleceğimizi çöpe atmış olmaktayız. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiye hayat veren enerji de sınırsız değildir. Dünyanın ışığının sönmemesi için enerji kullanımına dikkat edilmeli, okulumuzda ve evimizde gereksiz yanan lambalar söndürülmeli, açık elektrikli cihazlar kapatılmalıdır.

Tasarrufa dikkat ederek çevreye saygılı bir hayat sürmek hem kişinin kendisi hem de gelecek nesiller için büyük bir kazançtır. Tasarruf veya zıddı olan israf konusu sadece su, gıda, enerji gibi kaynaklarla ilgili değildir. Örneğin çevreye karşı bilinçli davranmayan bir toplumda devlet çevre düzeni ve temizliği için daha fazla personel ve araç gereç ayırmak zorunda kalır. Bu durum devletin ülkenin geleceği ve vatandaşlarının refahı için kullanması gereken kaynakları temizlik işleri için kullanmasına sebep olur ki bu da devletin yeni ve farklı yatırımlar yapamaması demektir.

Tasarruf bilinci ile hareket ederek sahip olduğu kaynakları israf etmeden en verimli şekilde kullanan kişiler daha başarılı olurlar ve daha verimli hayat sürerler. Bunun sebebi ihtiyaca denk şekilde tüketmeleri veya tüketirken üretmeleridir. Her şeyin ihtiyaca denk şekilde tüketilmesi israfı önler, verimi artırır. Zamanın kullanılması da bu şekilde değerlendirilmelidir. Ders için ayrılan 40 dakika herhangi bir kazanımı öğrenmek için yeterli süredir. Bu süreyi etkin kullanan öğrenci zamanı tüketirken konuyu öğrenir. Böylece zamandan tasarruf ederek kendisi için zaman ayırmış olur. 40 dakikayı etkin kullanamayan öğrenci aynı kazanım için çok daha fazla enerji ve zaman harcamak zorunda kalacaktır.

Sahip olduğumuz bir kaynağı gereksiz ve fazla kullanmamız kadar hiç kullanmamamız veya kullanamamız da israfa neden olabilir. Bu sebeple tasarruf, bir kaynağı az kullanmaktan ziyade yerinde, doğru ve verimli kullanmayı gerektirir. Kaynakların bilinçsizce ve hızla tükendiği günümüz dünyasında bu bilinci hayatın her alanına yerleştirmek ve bu bilinçle hareket etmek en büyük kazanç ve geleceğe yapılan en büyük yatırım olacaktır.
83 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page