top of page

Omtaş Eğitim Kurumları Olarak Eğitim Anlayışımız

            İnsanlık tarihi kadar eski olan eğitim ve eğitim yöntemleri tarihin hiç bir döneminde son yüzyıldaki kadar gelişme göstermemiştir. Öyle ki 20. yüzyılın başlarında üniversiteden mezun olup çiftçilere satış kursu vermek isteyen Dale Carnegie, o zamana kadar, eğitimin en temel unsuru olan  insanın kişisel gelişimi üzerine hiçbir çalışma yapılmadığını farketti. Halbuki sanayi devrimi ile birlikte gelişerek değişmeye başlayan dünya, insanın da kendini geliştirmesini, potansiyelini keşfedip yeteneklerini en üst düzeyde kullanmasını zorunlu hale getirmişti. Bu durum eğitimcilerin bilindik yöntemleri terk ederek insanı keşfetmesine ve onun ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim yöntemleri geliştirmelerine sebep oldu.

Nihat Smallest.jpg

Nihat KASIM

Omtaş Eğitim Kurumları Genel Müdürü

          Dünyanın baş döndürücü değişimi devam ederken bu değişime yön verecek gelecek nesillerin kişisel gelişimi ve eğitimi çok daha önemli hale geldi. Aslında ihtiyaçlarının doğru tespit edilip var olan potansiyelinin doğru kullanılması için insanın önce kendisini tanımasının gerekli olduğu ilkesini Yunus Emre,  Dale Carnegie’den yüzyıllar önce, “Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır” sözleri ile ifade etmişti. İşte bu ilke, öğrencilerini kendilerini tanıyan, dünyayı okuyup yorumlayabilen, ufku açık nesiller olarak yetişmelerine rehberlik etmeyi hedefleyen Özel Rehberim Koleji’nin temel dayanağı ve başlangıç noktası oldu.

 

          Özel Rehberim Koleji olarak öğrencilerimizin kendi geleceğine yolculuğunda onlara rehberlik edebilecek donanıma sahip bir eğitim kadrosu oluşturduk. Gelişen teknolojiyle birlikte değişimin getirdiği bireysellik, sosyal hayattan kopukluk ve geleneklerin yok olmasına inat, sıcak ve samimi bir aile ortamı oluşturan eğitim kadromuz ile benliğimizden taviz verip başkalaşmadan, eğitim  ve teknolojideki bütün yenilikleri kendi kültürümüzle sentezleyerek öğrencilerimize rehberlik etmekteyiz. Sahip olduğumuz teknolojik altyapının da ötesinde öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışımızla bilimsel ve akılcı düşünebilen, araştıran, ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, üretken, bireysel çalışmalara ve grup çalışmalarına yatkın, insani erdemlere sahip, toplumun ortak değerlerini bilen, nasıl öğreneceğini öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler yetiştirmeyi misyonumuz haline getirdik.  

 

          Bu misyon ile eğitim - öğretimdeki yenilikçi anlayışımız, öğrencilerimizin akademik başarılarına   ve kişisel gelişimine yönelik özgün, bilimsel uygulamalarımız ve standartların üzerindeki eğitim kalitemiz ile bölgemizin  en seçkin eğitim kurumu olma yolunda ilerliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi ailemizin birer ferdi olarak görüyor, attığımız her adımda kişisel, sosyal, ahlaki gelişimden akademik başarıya kadar  geniş bir perspektifle öğrencilerimizi değerlendiriyor, onlara rehberlik ediyoruz.   

Nihat KASIM

Omtaş Eğitim Kurumları Genel Müdürü

Özel Rehberim Koleji Kurucu Müdürü

bottom of page